OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poptávka

Na základě Vaší poptávky bude zpracována cenová nabídka s termínem dodání a s cenou.

Objednávka

Zboží se považuje za objednané na základě Vám doručeného potvrzení objednávky, které bude následovat po přijetí Vaší objednávky. Potvrzení objednávky je kupní smlouva na jejímž základě vzniká prodej.

Objednávky zasílejte prosím emailem na info@dreamland-plc.cz.

Potvrzení objednávky je možné emailem nebo telefonicky.

Storno objednávky

Může se stát, že zákazník si přejde stornovat objednávku, kterou učinil u DREAMlandu. DREAMlandu umožňuje svým zákazníkům tuto prodejní objednávku stornovat, ale toto storno podléhá pevně stanoveným podmínkám a je možné je učinit pouze do určitého termínu.

Jelikož se povaha a původ výrobku můžou značně lišit, schválení storna významně závisí na splnění různých podmínek. Bylo zboží již odesláno z DREAMlandu? Bylo zakoupeno od třetí strany? Zda bude storno akceptováno nebo ne, závisí na stadiu, ve kterém se objednávka nachází. Každé z těchto stadií má svoje vlastní smluvní podmínky:

Nákupní objednávka na výrobek, který nebyl zatím odeslán nebo nebyl prozatím zakoupen od jednoho z dodavatelů DREAMlandu: 
Požadavek na storno je garantován na 100%. Objednávka nebude dále zpracovávána.

Nákupní objednávka byla společností DREAMland odeslána jednomu z jeho dodavatelů: 
Podmínky storna jsou stanoveny na základě podmínek daného dodavatele.

Nákupní objednávka výrobku, který již byl odeslán:
V případě, že výrobek byl již odeslán ze skladu DREAMlandu, budou náklady na odeslání a vrácení výrobku vyfakturovány. Tyto náklady závisí na druhu výrobku, tj. nový nebo použitý výrobek a na času, který uplynul od doby odeslání výrobku:

POUŽITÝ výrobek ze skladu DREAMland:

1) V případě, že je výrobek po dodání DREAMlandu stále zabalen a zapečetěn a nebyl tety použit, je zákazníkovi vráceno 75% prodejní ceny. Nebyl-li výrobek prodán v zapečetěném balení, DREAMland stanoví po převzetí výrobku, zda tento výrobek nebyl skutečně použit.

2) V případě, že daný výrobek byl vyjmut ze zapečetěného balení anebo byl použit, bude zákazníkovi vráceno 75% částky MÍNUS poplatek za testování daného výrobku. V případě, že se zjistí, že výrobek je vadný v důsledku neoborného použití nebo vnějšího poškození, bude zákazníkovi místo poplatku za testování fakturován poplatek za opravu výrobku.

3) V případě, že bude zjevné, že výrobek nelze opravit anebo ho nelze znovu prodat (např. v důsledku nesprávného použití), nebude požadavek na storno akceptován.

NOVÝ výrobek ze skladu DREAMLand:

1) V případě, že je výrobek stále zabalen a zapečetěn, jako při jeho dodání a nebyl tedy použit, bude zákazníkovi vráceno 75% prodejní ceny.

2) V případě, že výrobek byl vybalen, ale nebyl použit, bude zákazníkovi vráceno 40% prodejní ceny. Při vrácení bude zkontrolováno, zda výrobek nebyl skutečně použit.

3) V případě, že nový výrobek byl použit, storno není možné akceptovat. Nicméně je možné nabídnout tento výrobek společnosti DREAMland k prodeji. Toto ale bude považováno za samostatný obchodní případ.

 • Požadavek na storno musí být proveden do jednoho týdne po odeslání výrobku. Požadavky obdržené po této lhůtě nebudou akceptovány.
 • DREAMland musí být o požadavku na storno vždy informována předem. Jednostranné storno bez předchozí korespondence není společností DREAMland akceptováno.
 • DREAMland zašle všem zákazníkům, kteří si přejí vrátit zboží a požádat o vrácení platby, formulář na storno (STORNO-FORMULÁŘ). Tento formulář musí být vyplněn a musí být přibalen k výrobku při jeho vrácení.
 • Dopravné a další dodatečné poplatky nejsou nikdy vráceny.
 • Vyhodnocení vráceného zboží, u kterého byl učiněn požadavek na storno, bude společností DREAMland provedeno do pěti pracovních dnů.
 • Dobropisy jsou vystaveny do dvou týdnů po obdržení požadavku na storno.

V případě, že jsou výše uvedené podmínky splněny a přejete si výrobek vrátit DREAMlandu a požaduje vrátit zaplacenou částku, je důležité, aby výrobky byly v DREAMlandu při jejich doručení snadno rozpoznatelné. Z tohoto důvodu DREAMland zavedl STORNO-FORMULÁŘ.

Tento formulář obsahuje veškerá data o výrobku spolu s kontrolním seznamem obsahujícím smluvní podmínky stornovacího postupu.

Tento formulář je odeslán na vyžádání a musí VŽDY doprovázet vrácené zboží.

Způsob doručení

Zboží Vám bude doručeno kurýrní službou TNT, DPD, Česká pošta nebo v expresních případech naším řidičem.

Zboží je zákazníkovi dodáno v co nejkratším možném termínu maximálně do doby uvedené v cenové nabídce, o případném prodloužení doby dodání je zákazník informován.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Platba za zboží

 • u nových zákazníků na základě zálohové faktury – zboží bude expedováno po připsání částky na náš účet
 • u stávajících zákazníků na základě faktury se splatností 14 dnů od data dodání
 • na dobírku

Vrácení zboží

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno v neporušeném obalu, s fakturou a ostatními dokumenty – návody manuály atd.

Záruční doba

Záruční doba na všechny dodávky 12 měsíců, nebude-li dohodnuto jinak.

Reklamace

DREAMland provádí opravy mnoha výrobků a má obrovské zásoby použitých materiálů, které jsou opravovány a prodávány po celém světě. Uživatelé těchto výrobků chtějí mít jistotu, že kupují spolehlivě otestované a funkční výrobky a že opravený výrobek je vrácen ve funkčním stavu. V případě, že výrobek není funkční nebo o tom existují pochybnosti, zákazník to potřebuje vyřešit co možná nejrychleji. Z tohoto důvodu má DREAMland pro dodávané a opravované výrobky zavedenu politiku kvality.

DREAMland dbá na kvalitu svých produktů. Nicméně je možné, že se výrobky po opravě nebo prodeji z různých důvodů porouchají. Je důležité zjistit, zda tato porucha byla způsobena závadou samotného výrobku, vnějšími problémy, nebo neodborným užíváním. DREAMland zaručuje kvalitu svých služeb a výrobků a proto je důležité vědět, jak a proč došlo k závadě. Z tohoto důvodu jsou všechny reklamace důkladně prozkoumány v našem technickém oddělení. Postup při uplatnění záruky je následující:

Všeobecná záruka:

 • Na všechny dodané výrobky je poskytnuta 12-ti měsíční záruka, pokud není domluveno jinak.
 • Na všechny opravené výrobky je poskytnuta 12-ti měsíční záruka, pokud není domluveno jinak. Viz. např. postup v případě C-oprava
 • Záruční doba počíná od okamžiku, kdy je výrobek odeslán zákazníkovi, což je datum uvedené na sdělení společnosti DREAMland
 • Za zjištění, zda je dodaný výrobek v době platnosti záruky funkční, zodpovídá zákazník. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání a ne ode dne prvního použití.
 • Původní záruční doba platná od prvního dodání zůstává v platnosti, i když součástka byla v záruce vrácena a byla opravena nebo vyměněna. Záruční doba nezačne běžet znovu od začátku. 
 • Objednávku nebo výrobek nelze z důvodu uplatnění záruky stornovat. DREAMland musí vždy dostat příležitost vyřešit daný problém opravou výrobku, nebo poskytnutím alternativy.
 • V případě, že DREAMland zakoupil výrobek nebo opravu od některého ze svých dodavatelů, budou v případě uplatnění záruky platit reklamační pravidla této strany.

Postup při uplatnění záruky:

Jakmile je zjištěno, že výrobek, který byl dodán nebo opraven DREAMlandem, nefunguje nebo nefunguje správně, je důležité o této skutečnosti uvědomit DREAMland v době trvání záruční doby daného výrobku. Reklamace v záruční době jsou zpracovávány centrálně. Jakmile zákazník uplatní záruku, DREAMland mu poskytne záruční formulář. Tento formulář obsahuje dotazy vztahující se k výrobku, na který je uplatněna záruka a na které je nutné odpovědět. Tyto dotazy je možné zodpovědět prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, například telefonicky. Po zodpovězení otázek v záručním formuláři DREAMland rozhodne o dalším postupu v co nejbližším termínu.

1. Poskytnuté informace umožňují vyřešit problém na dálku:

30% všech uplatnění záruky je vyřešeno pomocí technické podpory, například jak znovu nainstalovat výrobek, kalibrace, nastavení atd.

A) Uplatnění záruky bylo vyřešeno

2. Poskytnuté informace pomohou zjistit, že závada je na samotném výrobku:

V případě, že je výrobek nainstalován u zákazníka v různých strojích, je to často možné potvrdit provedením porovnání s jiným podobným výrobkem. Že se jedná o vadu výrobku jako takového, může být prokázáno rovněž pomocí chybových kódů.

A) Zákazník může vadný výrobek vrátit v době platnosti záruky. S výrobkem je nutné vždy předložit plně vyplněný záruční formulář.

B) V některých specifických případech, pokud je to možné, může DREAMland provést záruční výměnu. Tato varianta je možná pouze v případě dodání výrobku a není možná v případě uplatnění záruky na opravy provedené DREAMlandem. To znamená, že DREAMland pošle jako výměnu za vadný výrobek totožný funkční výrobek. V těchto případech platí pravidla DREAMlandu pro výměnu. Vadný výrobek určený k výměně musí být vrácen společně se záručním formulářem. Za tuto službu není fakturován žádný další poplatek.

V případě, že je v případě popisu závady uvedena nesprávná informace, a je to po kontrole potvrzeno technikem, společnost je oprávněna zákazníkovi vyfakturovat vzniklé náklady. Více informací naleznete níže v bodu 3B.

3. Není jasné, zda je vadný samotný výrobek, nebo zda je závada způsobena periferním zařízením, neodborným zacházením nebo z jiného důvodu:

V tomto případu je nutné výrobek prohlédnout a zjistit, zda je výrobek skutečně vadný a pokud je to pravda, jak mohlo k závadě dojít. Zákazník bude požádán, aby vrátil výrobek, jehož se týká reklamace, do DREAMlandu na technickou kontrolu. DREAMland bude mít možnost vyhodnotit uplatnění záruky. V případě, že zákazník nemá čas na čekání na opravu, může požádat o nadstandardní záruční výměnu výrobku. Tato možnost nicméně zahrnuje riziko, že problém nebude vyřešen, pokud „závada“ není způsobena původně dodaným výrobkem. Dalším důsledkem je, že DREAMland může po obdržení reklamovaného výrobku provést technickou kontrolu pouze jednou. V případě, že se při technické kontrole zjistí, že závada nebyla způsobena výrobkem DREAMlandu, nebo že výrobek je ve funkčním stavu, budou vzniklé výdaje vyfakturovány zákazníkovi. Obě možnosti jsou popsány níže, každá se svými vlastními pravidly pro případy, kdy výrobky fungují a kdy nefungují.

3A

„Vadný“ výrobek je vrácen do DREAMlandu k záruční kontrole:

A) Výrobek je funkční: náklady vzniklé v souvislosti s daným výrobkem, přepravní náklady a ostatní náklady budou vyfakturovány zákazníkovi.

B) Závada na výrobku byla způsobena neodborným zacházením: DREAMland vystaví fakturu za opravu výrobku. V případě, že faktura není akceptována, DREAMland vyfakturuje všechny náklady za testování, přepravu a ostatní dodatečné náklady. Pokud je zřejmé, že výrobek je neopravitelný, budou náklady na opravu nulové, nicméně budou vyfakturovány náklady za testování.

C) Vada je ve výrobku jako takovém; DREAMland bude záruku považovat za nouzovou opravu a pokud je to možné, provede interní výměnu. Veškeré náklady za opravu nebo výměnu půjdou na vrub DREAMlandu. Není-li oprava nebo výměna výrobku možná a není dostupná žádná jiná alternativa, bude vrácena cena ve výši 100%, pokud nebylo předem domluveno jinak, např. v ustanoveních pro opravy C-Opravy. Náklady vzniklé zákazníkovi za rychlé dodání nebo přepravu (expresní dodání a dodání prostřednictvím taxi) mu budou kompenzovány do maximální výše 75 EUR formou dobropisu nebo prostřednictvím slevy u další objednávky.

3B

Zákazník si u „vadného“ výrobku přeje obdržet záruční výměnu předem:


Jakmile DREAMland od zákazníka obdrží „vadný“ výrobek, do jednoho týdne ho kompletně prozkoumá se třemi možnými výsledky:

A) Výrobek je funkční: Náklady vzniklé v souvislosti s testováním daného výrobku budou fakturovány dvakrát. Jednou za výměnu zaslaného výrobku a jednou za opětovné naskladnění vráceného výrobku. Všechny vzniklé přepravní a další náklady budou zákazníkovi rovněž vyfakturovány.

B) Výrobek se stal vadným v důsledku neoborného zacházení:

 •  pokud je výrobek možné opravit, náklady na opravu, přepravní a jiné náklady budou vyfakturovány zákazníkovi,
 •  pokud výrobek není možné opravit, bude zákazníkovi vyfakturována prodejní cena výrobku a všechny přepravní a ostatní náklady.

D) Závada je na výrobku: Jelikož výrobek byl již vyměněn, uplatnění záruky již bylo vyřešeno. Náklady, které zákazníkovi vznikly v důsledku rychlého dodání anebo za dopravu (expresní dodání nebo dodání prostřednictvím taxi), mu budou kompenzovány do maximální výše 75 EUR prostřednictvím dobropisu.

Proces řešení reklamace je pro zákazníka i pro DREAMland „postupným procesem zlepšování“, který poskytuje příležitost k získání pochopení toho, jak výrobek funguje ve svém „přirozeném“ prostředí. Důvod, proč DREAMland tráví tolik času řešením reklamací, je trvalý program zlepšování technické kvality. V případě, že DREAMland reklamaci neuzná, bude to podpořeno obrázky nebo videem a podrobnou zprávou, jež bude poskytnuta zákazníkovi.

DREAMland přejímá zodpovědnost za každé vrácené zboží, kde existuje pochybnost ohledně příčiny vadného výrobku a bere na sebe náklady za uplatnění záruky.

Důvody, proč uplatnění záruky není akceptováno:

 • Výrobek není vadný.
 • Závada byla způsobena neodborným užíváním.
 • Záruční doba již uplynula.
 • Záruční pečetě umístěné DREAMland byly porušeny, s výjimkou případu, kdy k tomu DREAMland dalo výslovný písemný souhlas.
 • V případě, že je výrobek v záruce posílán na opravu několikrát, DREAMland si vyhrazuje právo opravu na základě záruky odmítnout, jelikož je možné, že příčina závady má původ v instalaci u zákazníka.
 • Aby bylo možné garantovat rychlé zpracování všech záručních reklamací, žádáme zákazníky, aby pečlivě a kompletně vyplnili záruční formulář DREAMlandu a aby je vždy posílali s vrácenými výrobky.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po zaslání nových údajů na email info@dreamland-plc.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dreamland-plc.cz.