Interlogistika – pohyb zboží a materiálů uvnitř firem a institucí

Interlogistika je pojem, který se začal používat pro odlišení interní přepravy zboží a materiálů uvnitř firmy od běžné (externí) přepravy mimo závod.

Dnes téměř každá firma používá nějaký druh interlogistiky.

Pomineme-li specifické systémy, jako je potrubní pošta, speciální typy dopravníků apod., zajišťují většinou interní logistiku lidé. Ti buďto obsluhují manipulační zařízení vybavené vlastním pohonem (vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, retraky atp.), nebo se musí spolehnout na vlastní síly a přepravní vozíky táhnou či tlačit na místo určení.

Kvůli rostoucí problematice nedostatku kandidátů pro obsazování pracovních pozic ve skladech, při manipulativních činnostech a pro potřebu vyšší efektivity a produktivity práce, se pár let nazpátek začaly používat moderní automatické systémy včetně automaticky řízených vozíků.

 

Zastaralé řešení AGV

Mezi prvními se velké oblibě těšil druh automatických vozíků tzv. AGV – Automated guided vehicle, neboli automaticky řízené dopravní zařízení.

AGV využívají k řízení a navádění směru automatického robotického vozíku magnetického pásku umístěného buď na podlaze provozu, nebo přímo v podlaze zabudovaný.

Předností tohoto systému je přímé vedení vozíku s jasnou polohou v každé části a velká spolehlivost.

 

Zároveň ale tyto přednosti znamenají značná omezení

  • Nalepené či jinak připevněné magnetické pásky na podlaze se časem opotřebují a spolehlivost se snižuje.
  • To s sebou přináší náklady na opravu a omezení provozu.
  • Zabudování magnetického pásku přináší také druhotné náklady do úpravy podlahy nebo je nutné tento záměr mít rozmyšlený už při stavbě provozu.
  • Největší nevýhodou ovšem je nízká flexibilita systému, kde není snadné rychle změnit nainstalované trasy.

Zdánlivě levnější pořízení AGV s řízením pomocí magnetických pásků tak sekundárně vyžaduje další náklady a je méně spolehlivé než modernější řešení autonomních vozíků – AMR.

 

Moderní řešení autonomních vozíků – AMR

Trendem a moderním řešením se značnými výhodami je využití autonomních vozíků AMR – Autonomous Mobile Robots.

Jde o mobilní vozíky, které jsou schopny se samy navigovat v neřízeném prostředí bez potřeby fyzických nebo elektromechanických naváděcích doplňků.

Díky senzorům a modernímu softwaru jsou schopny si autonomně zvolit alternativní trasu v předem definovaném prostoru. Jejich provoz tedy neomezí náhlé překážky v podobě palet, krabic či jiných předmětů na trase, ale ani pohybující se lidé.

Obrovskou výhodou je především možnost změny tras v případě, že firma potřebuje přidat nový bod trasy nebo úplně novou trasu při změně potřeb firmy. Jde sice na první pohled o nákladnější řešení oproti AGV, ale postupem času se díky uvedeným výhodám stává investice více rentabilní a efektivní.

New call-to-action

 

Řešení MiR 

AMR systémy jsou na trhu poměrně nové v řádu jednotek let. Nicméně zaznamenaly strmý inovační růst i díky navázání na zkušenosti se systémy AGV.

Jedním z předních výrobců je dánská firma MiR – Mobile Industrial Robots. MiR nabízí řadu autonomních mobilních vozíků od menšího zařízení s možností nákladu 100 kg až po „vysokotonážní“ vozíky s nosností 1350 kg.

Tyto vozíky si umí samostatně naložit a vyložit náklad. Mezi další modely patří typ s označením Hook (Hook 100 a Hook 250), tedy robot disponující automatickým hákovým systémem, který má schopnost zaháknutí a převozu různých druhů stávajících vozíků zákazníka.

Lze tak plynule navázat na původní řešení interní logistiky. V neposlední řadě je možné vozíky osadit dalšími systémy, jako například kolaborativními robotickými rameny, které v místě mohou vykonávat specifickou činnost.

K AMR lze také pořídit další moduly pro uchopení a převážení certifikovaných přepravních vozíků, nebo různé druhy nadstaveb jako dopravníky a lifty (zdvihy) umístěných přímo na robotovi. Osvědčenými výrobci nástaveb a modulů jsou společnosti  ROEQ a Nord Modules.

 

Jak AMR integrovat?

Na trhu zatím existuje omezené množství výrobců, distributorů a integrátorů, kteří mají bohaté zkušenosti se zaváděním moderních autonomních vozíků do samotných procesů.

My k těmto průkopníkům patříme, proto pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně integrace, jsme vám rádi k dispozici.

New call-to-action

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK EMAILEM