Universal Robots – Kolaborativní roboty

Universal Robots je dánská společnost založená v roce 2005 na základě mnohaletého výzkumu v oblasti robotiky, která přivedla na svět kolaborativní roboty s šestiosým kloubním ramenem. První kolaborativní robot UR byl uveden na trh v prosinci roku 2008 a jednalo se o model UR5. Tato událost následně odstartovala celosvětový růst prakticky celého odvětví. V současnosti se robotická ramena Universal Robots prodávají ve více než 50 světových zemích, kde je nainstalováno přes 30 000 robotů UR. Oblibu u zákazníků si roboty UR získaly téměř okamžitě, a to díky uživatelské přístupnosti a schopnosti zvládat široký rozsah pracovních činností. Kolaborativní roboty, nebo také koboty, dokáží zautomatizovat výrobu prakticky ve všech odvětvích bez ohledu na velikost podniku či náročnost procesů. Dalším, neméně důležitým faktorem je rychlá návratnost investic. Ta je nejrychlejší v odvětví a v průměru činí pouhých 195 dní.  
Kombinací těchto faktorů dochází k zpřístupnění robotizace a automatizace pro malé a střední podniky, kde bylo dříve nasazení robotů nemyslitelné – ať už kvůli složitosti integrace či kvůli vstupním nákladům.

PRŮMYSLOVÝ ROBOT NEBO KOLABORATIVNÍ ROBOT?

Obecně můžeme řici, že kolaborativní roboty tvoří pomyslný most mezi plně automatizovanou linkou s průmyslovými roboty a ruční montáží. Na rozdíl od velkých průmyslových robotů, kteří pracují za hrazením v automobilových závodech nebo velkých montážních linkách, jsou roboti UR lehcí, flexibilní a mohou být snadno přemístěni a přeprogramováni na řešení nových úkolů. Jeden kolaborativní robot tak může pracovat na několika pracovištích dle aktuálních potřeb výroby. Oba druhy robotů rozděluje také náročnost jejich programování a obsluhy. Průmysloví roboti jsou většinou vytvořeni konstruktéry a programátory tak, aby je dokázali ovládat a programovat zase jen lidé s dostatečnými technickými znalostmi. To do jisté míry omezuje možnosti menších podniků zařadit tyto průmyslové roboty do svých procesů. S roboty UR však došlo ke změně. Koboty UR dokáže ovládat a programovat prakticky každý bez nutnosti hlubších technických či IT znalostí. Další nespornou výhodou je jejich schopnost bezpečně pracovat vedle lidských kolegů mimo bezpečnostní hrazení. Snadno se tak zařadí do běžných výrobních procesů, kde převezmou rutinní a opakující se činnosti, aby se vaši zaměstnanci mohli věnovat důležitějším činnostem.

 

 

PRODUKTOVÉ ŘADY ROBOTŮ UNIVERSAL ROBOTS

Produktové portfolio UR v současnosti zahrnuje kolaborativní robotická ramena UR3, UR5 a UR10. Číselné označení u názvu vždy udává nosnost ramene v kilogramech.

V roce 2018 byla na trh uvedena nová generace robotů UR nazvaná e-Series s modely UR3e, UR5e a UR10e. Tato nová generace přinesla zejména širší možnosti využití kobotů UR. nyní je na trhu i varianta UR20

 

 

VÝHODY ROBOTŮ UNIVERSAL ROBOTS

 

JEDNODUCHÉ PROGRAMOVÁNÍ

Patentovaná technologie s 3D vizualizací umožňuje uživatelům naprogramovat a spustit robota bez předchozích zkušeností s programováním. Stačí robota manuálně nastavit do požadované polohy, nebo použít směrovací tlačítka na intuitivním dotykovém tabletu.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Instalace a nastavení robota zabere jen pár hodin, a to i úplným začátečníkům.

NEJRYCHLEJŠÍ NÁVRATNOST NA TRHU

S roboty Universal Robots je robotizace dostupná i malým a středním podnikům. Návratnost investic je v průměru 195 dní.

FLEXIBILNÍ POUŽITÍ

S koboty už není potřeba měnit výrobní uspořádání. Stačí pouze překonfigurovat robota na nový pracovní proces. Robot UR je tak ideálním řešením i pro malosériovou výrobu, kde je nutné, aby zastával více funkcí – pro opakující se úkony je robot schopen používat dříve vytvořené a uložené programy.

KOOPERACE A BEZPEČNOST

S roboty Universal Robots není vyloučena ani práce robotů hned vedle lidských kolegů – tedy mimo ochranné bariéry. Bezpečnost robotů dokládá certifikace TÜV. Vždy je však nutné posoudit rizika v konkrétních případech použití.

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE

Konstrukce robotů minimalizuje riziko vzniku výrobních prostojů. V případě poruchy může být robot díky své modulární konstrukci velmi rychle a snadno opraven.

 

AKADEMIE A ŠKOLENÍ Kolaborativních robotů

Akademie Kolaborativních robotů nabízí školení pro všechny zájemce o bližší informace o všech robotech Universal Robots a Doosan Robotics.

Společnost DREAMland, jakožto prodejce a zkušený integrátor, nabízí také pokročilé lekce programování robotů. V případě zájmu nás proto neváhejte kontaktovat.

 

SOFTWARE UNIVERSAL ROBOTS+

Pro maximální usnadnění programovacího procesu je součástí nabídky UR také speciální software UR+. S ním dokážete snadno vytvořit takřka jakoukoliv aplikaci a zadat její splnění robotům.

PŘÍPADOVÁ STUDIE – BAUMRUK & BAUMRUK

BAMRUK & BAUMRUK, společnost zabývající se sériovou kovovýrobou, dokázala omezit rutinní obsluhu obráběcích strojů a vyřešit situaci vyplývající z akutního nedostatku pracovníků na trhu díky kolaborativním robotům UR10. Roboty dodala společnost DREAMland PLC, partner Universal Robots v České republice.

Pracovníci nyní nemusejí trvale stát u obráběcího stroje a vykonávat rutinní úkoly, tzn. založení a vyjmutí dílů. Připraví jen díly do zásobníku na několik hodin práce a následně provádí namátkovou kontrolu. Pracovník se může mezitím věnovat nastavení dalších strojů, řešení akutních problémů aj. Robot nemusí být uzavřený za plotem nebo za světelnými závorami, má nízkou hmotnost a dynamiku a je snadno přenositelný.

Firma má ve výrobě 7 velkých svařovacích pracovišť a v oblasti pro zakládání do CNC strojů disponuje třemi průmyslovými roboty, které využívá na uzavřeném pracovišti. Potřebovala navíc automatizovat zakládání drobnějších dílů do frézovacích center, ale s ohledem na těsné uspořádání výrobního prostoru neměli možnost stroje jakkoli ohradit nebo doplnit o světelné závory. Zároveň ale chtěla frézovací centra i nadále využívat částečně bez robota, a musel tak být zachován bezpečný přístup pro lidskou obsluhu.

K tomu nyní využívá dva kolaborativní roboty UR10 – ty zakládají drobné díly do obráběcích strojů, které mohou být i nadále zakládány ručně. Kolaborativní robot na pracovišti využívá pneumatický dvouprstový gripper a dva upínače. Investice do robota by se při plném vytížení, dvousměnném provozu a započítání 30 % nákladů na pracovníka vrátila během 9 měsíců. Nicméně doba návratnosti nebyla hlavní prioritou společnosti, za hlavní přínos robotů UR považuje omezení rutinní práce a vyřešení situace vyplývající ze současného nedostatku pracovníků na trhu.

“Naším současným cílem je maximální možná automatizace výrobních procesů,“ řekl Martin Baumruk, jednatel společnosti BAUMRUK & BAUMRUK. „Samozřejmě ne vše lze smysluplně a efektivně automatizovat, ale tam kde je možné rutinní práci nahradit, tam se snažíme to provést. Toho hlavního, kvůli čemu jsme robota instalovali, jsme úspěšně dosáhli.”

O BAUMRUK & BAUMRUK
Společnost BAUMRUK & BAUMRUK s.r.o. se zabývá sériovou kovovýrobou. Mezi hlavní zákazníky patří velké nadnárodní firmy vyrábějící stavební a výrobní stroje, operační stoly, vratové systémy, trakční motory aj., vyráběné díly jdou většinou přímo na montážní linku zákazníka. Zákazníkovi firma nabízí komplexní řešení – od laserového pálení, přes tváření plechu a trubek, obrábění, svařování až po práškové lakování. V současné době zaměstnává přibližně 100 pracovníků.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK EMAILEM